ΠΟΛ.1204/4.9.2015

29/09/2015

ΠΟΛ.1204/4.9.2015
Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή μετρητά μέχρι του ποσού των Ευρώ διακοσίων (200€) από νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και φυσικά πρόσωπα κατά την άσκηση του επιτηδέυματος


 

Περισσότερα

ΠΟΛ.:1179/13

24/07/2013

Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα  πληροφοριών, της γλώσσας στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες...

Περισσότερα

Δ13/ΦΜΑΠ/1175983/ΕΞ2012/12-12-12

24/07/2013

Αυθαίρετα ακίνητα, που υπήχθησαν στις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.

Περισσότερα