Σήμερα, που τα συστήματα και οι διαδικασίες ενοποιούνται ώστε η παραγωγή του έργου να επιτυγχάνεται με μεγαλύτερη αποδοτικότητα, οι άνθρωποι είναι εκείνοι που κάνουν τη διαφορά.

  Η Πειραιώς Act Services είναι εξειδικευμένη στο να "ξεκλειδώνει" τη δυναμική των ανθρώπων, γι' αυτό και μπορεί να αναλάβει την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας σας με τρόπο που να καλύπτει τόσο τις διοικητικές όσο και τις ανθρώπινες ανάγκες του.
Έτσι, μπορεί να σας βοηθήσει αποτελεσματικά:
• Στη διαδικασία επιλογής προσωπικού
• Στη διαχείριση στατιστικών πληροφοριών προσωπικού
• Στη συγκρότηση και διαχείριση αρχείου μεταβολών προσωπικού
• Στην κατάρτιση προϋπολογιστικού κόστους
• Στη διαχείριση παρουσιολογίου και προγραμμάτων βάρδιας
• Στην παρακολούθηση αδειών προσωπικού
• Στα θέματα αξιολόγησης της απόδοσής του

  Και ακόμη, σε θέματα που έχουν σχέση με τη μισθολογική του εξέλιξη και την ασφαλιστική του κάλυψη. Κεντρικός στόχος όλων των υπηρεσιών της Πειραιώς Act Services είναι η αξιοποίηση όλων των εργαζομένων και η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς τους.

ΠΟΛ.:1179/13

24/07/2013

Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα  πληροφοριών, της γλώσσας στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες...

Περισσότερα

Δ13/ΦΜΑΠ/1175983/ΕΞ2012/12-12-12

24/07/2013

Αυθαίρετα ακίνητα, που υπήχθησαν στις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.

Περισσότερα