Οι υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης είναι σήμερα προνόμιο μόνο των μεγάλων εταιρειών. Ο σημαντικός ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή στις μεσαίες και μικρότερες επιχειρήσεις συγχέεται συνήθως ανάμεσα στη Γενική Διεύθυνση και το Λογιστήριο.
 
  Η Πειραιώς Act Services είναι η μόνη εταιρεία που μπορεί να προικίσει και τη δική σας επιχείρηση με πλήρεις υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης θέτοντας στη διάθεσή σας, πάντα με τη δική σας συνεργασία, ένα έμπειρο και εξειδικευμένο στέλεχος της αγοράς που μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις του ρόλου του και στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

  Ο Οικονομικός Διευθυντής είναι ο άνθρωπος που οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει τις ενέργειες που έχουν οικονομικό αντίκτυπο στην επιχείρηση.

Αναλαμβάνει:
• Τον οικονομικό συντονισμό όλων των λειτουργιών
• Τη σύνταξη και παρακολούθηση ετήσιου πλάνου ανάπτυξης
• Τον προγραμματισμό των επενδύσεων
• Τον έλεγχο της χρηματοοικονομικής πορείας της εταιρείας (έσοδα - έξοδα, ρευστότητα, σχέσεις με τράπεζες)
• Την πλήρη υποστήριξη και συμμετοχή στην εξυπηρέτηση εταιρικών θεμάτων όπως συστάσεις άλλων εταιρειών, μετατροπές, εξαγορές και συγχωνεύσεις, εκκαθαρίσεις, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου κ.ά.

  Με τις υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης που σας προσφέρει η Act Services η επιχείρησή σας αποκτά όλα τα πλεονεκτήματα και την τεχνογνωσία των μεγάλων εταιρειών, χωρίς το κόστος τους.

ΠΟΛ.:1179/13

24/07/2013

Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα  πληροφοριών, της γλώσσας στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες...

Περισσότερα

Δ13/ΦΜΑΠ/1175983/ΕΞ2012/12-12-12

24/07/2013

Αυθαίρετα ακίνητα, που υπήχθησαν στις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.

Περισσότερα