--Ολοκληρωμένη υποστήριξη λογιστηρίων με οικονομικές  αναφορές και πληροφόρηση προς τη Διοίκηση.
--Εκπονήσεις  προϋπολογισμών ( Budgeting)  και Ταμειακών ροών εκροών  ( Cash flow & Rolling Cash flow) ,ετησίων αλλά και μηνιαίων με ανάλογη παρακολούθηση.
--Μελέτη και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης ( M.I.S)

ΠΟΛ.:1179/13

24/07/2013

Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα  πληροφοριών, της γλώσσας στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες...

Περισσότερα

Δ13/ΦΜΑΠ/1175983/ΕΞ2012/12-12-12

24/07/2013

Αυθαίρετα ακίνητα, που υπήχθησαν στις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.

Περισσότερα