Όλες οι επιχειρήσεις διαθέτουν Λογιστήριο. Όμως οι σύγχρονες απαιτήσεις έχουν προ πολλού ξεπεράσει την παραδοσιακή λειτουργία του. Το σύγχρονο λογιστήριο δεν συλλέγει απλώς και καταγράφει στοιχεία. Είναι εργαλείο του Management, παρέχοντας πληροφορίες μέσω οικονομικών αναφορών (reports), που βοηθούν στη λήψη διοικητικών αποφάσεων.

Η Πειραιώς ACT Services προσφέρει στην επιχείρησή σας ένα σύνολο από εξειδικευμένες λογιστικές υπηρεσίες που εκτός από τις συνήθεις ανάγκες (τήρηση βιβλίων κλπ.) εστιάζουν σε κρίσιμες περιοχές που καλύπτουν:
• Την οργάνωση του λογιστηρίου

  Όλες οι επιχειρήσεις διαθέτουν Λογιστήριο. Όμως οι σύγχρονες απαιτήσεις έχουν προ πολλού ξεπεράσει την παραδοσιακή λειτουργία του. Το σύγχρονο λογιστήριο δεν συλλέγει απλώς και καταγράφει στοιχεία. Είναι εργαλείο του Management, παρέχοντας πληροφορίες μέσω οικονομικών αναφορών (reports), που βοηθούν στη λήψη διοικητικών αποφάσεων.

  Η Πειραιώς ACT Services προσφέρει στην επιχείρησή σας ένα σύνολο από εξειδικευμένες λογιστικές υπηρεσίες που εκτός από τις συνήθεις ανάγκες (τήρηση βιβλίων κλπ.) εστιάζουν σε κρίσιμες περιοχές που καλύπτουν:
• Την οργάνωση του λογιστηρίου, τον προσανατολισμό και την εποπτεία της λειτουργίας του
• Το σχεδιασμό και τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και αναφορών (reports)
• Την ενοποίηση οικονομικών καταστάσεων Ομίλων ή Θυγατρικών επιχειρήσεων
• Την εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών προτύπων και την ομαλή προσαρμογή της επιχείρησής σας στις απαιτήσεις του
• Το σχεδιασμό και τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και αναφορών (reports)
• Την ενοποίηση οικονομικών καταστάσεων Ομίλων ή Θυγατρικών επιχειρήσεων
• Την εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών προτύπων και την ομαλή προσαρμογή της επιχείρησής σας στις απαιτήσεις τους

Με τις εξειδικευμένες λογιστικές της υπηρεσίες, η Πειραιώς ACT Services εκσυγχρονίζει τα λογιστήρια των επιχειρήσεων, αναβαθμίζει το ρόλο τους και τα καθιστά ασφαλή πυξίδα στην επιδίωξη των στόχων τους.

ΠΟΛ.:1179/13

24/07/2013

Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα  πληροφοριών, της γλώσσας στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες...

Περισσότερα

Δ13/ΦΜΑΠ/1175983/ΕΞ2012/12-12-12

24/07/2013

Αυθαίρετα ακίνητα, που υπήχθησαν στις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.

Περισσότερα