Η ανάθεση των εργασιών μισθοδοσίας σε εξωτερικό συνεργάτη είναι πλέον διεθνής πρακτική και τείνει να καθιερωθεί και στη χώρα μας.

  Η Πειραιώς ACT Services παρέχει σήμερα την πληρέστερη κάλυψη υπηρεσιών μισθοδοσίας. Είναι η μόνη Εταιρεία που διαθέτει μέσω της εφαρμογής "Misthos Plus" ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών με το οποίο εξυπηρετεί αποτελεσματικά μεγάλο αριθμό Εταιρειών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

  Με το "Misthos Plus" η Πειραιώς ACT Services μπορεί να εξυπηρετήσει το σύνολο των αναγκών μισθοδοσίας και της δικής σας επιχείρησης. Από την πιο απλή μορφή μέχρι τις πιο σύνθετες εφαρμογές διοικητικής και λογιστικής πληροφόρησης καλύπτοντας ακόμη και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

  Με το "Misthos Plus", η Πειραιώς ACT Services απαλλάσσει το Λογιστήριό σας από ένα αναγκαίο «βάρος» προσδίδοντας στη λειτουργία του πρόσθετη αξία με απόλυτα ελεγχόμενο κόστος.

ΠΟΛ.:1179/13

24/07/2013

Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα  πληροφοριών, της γλώσσας στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες...

Περισσότερα

Δ13/ΦΜΑΠ/1175983/ΕΞ2012/12-12-12

24/07/2013

Αυθαίρετα ακίνητα, που υπήχθησαν στις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.

Περισσότερα