Οι περισσότερες μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πάντα την Εφορία με φόβο και αμηχανία, αντιδράσεις που οφείλονται συνήθως στην άγνοια και την προκατάληψη.
Η γνώση και η εμπειρία της Act Services μπορεί σήμερα να σας απαλλάξει από τη διαχείριση ενός τόσο κρίσιμου θέματος, με υψηλό επαγγελματισμό, εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.

  Η Πειραιώς Act Services μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα κάθε φορολογικό σας πρόβλημα. Να επιλύσει χρονίζουσες υποθέσεις, να ξεκαθαρίσει εκκρεμότητες, να ρυθμίσει υποχρεώσεις που καθυστερούν ή αναστέλλουν την ομαλή πορεία των εργασιών σας, προσφέροντας υπηρεσίες και λύσεις υψηλής ποιότητας:
• Στη σύνταξη φορολογικών δηλώσεων
• Στην εκπόνηση διαγνωστικών φορολογικών ελέγχων
• Σε συμβιβασμούς και προσφυγές
• Στην υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων

  Η ευρωστία και η ανάπτυξη κάθε επιχείρησης είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη φορολογική συμπεριφορά της. Η Πειραιώς Act Services το έχει διαπιστώσει στην πράξη. Μπορεί να το επιδιώξει για λογαριασμό σας με όρους καθαρότητας και διαφάνειας και να καλλιεργήσει με την Εφορία σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης.

ΠΟΛ.:1179/13

24/07/2013

Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα  πληροφοριών, της γλώσσας στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες...

Περισσότερα

Δ13/ΦΜΑΠ/1175983/ΕΞ2012/12-12-12

24/07/2013

Αυθαίρετα ακίνητα, που υπήχθησαν στις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.

Περισσότερα