Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που απασχολούν την επιχείρηση όπως :


 --Φορολογικά
 --Λογιστικά
 --Χρηματοοικονομικά
 --Επενδυτικά
 --Νομικά
 --Εργατικά
 --Αναπτυξιακά
 --Οργανωτικά


Η εταιρεία μας παρέχει συνεχή  τηλεφωνική ,διαδικτυακή αλλά και ad Hoc υποστήρηξη.

ΠΟΛ.:1179/13

24/07/2013

Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα  πληροφοριών, της γλώσσας στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες...

Περισσότερα

Δ13/ΦΜΑΠ/1175983/ΕΞ2012/12-12-12

24/07/2013

Αυθαίρετα ακίνητα, που υπήχθησαν στις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.

Περισσότερα