Η μεγάλη εμπειρία της Πειραώς Act Services στην παροχή υπηρεσιών μηχανοργάνωσης, ιδιαίτερα στις μεσαίες επιχειρήσεις, εγγυάται και για τη δική σας εταιρεία προηγμένες υπηρεσίες πληροφορικής, οργάνωσης και ανάπτυξης σε όλα τα περιβάλλοντα εργασίας.
 
  Η Πειραιώς Act Services μπορεί να καλύψει ακόμη και τις πιο σύνθετες ανάγκες σας με υπηρεσίες όπως:
• Την οργάνωση και παραμετροποίηση πληροφοριακών συστημάτων
• Τη συμβουλευτική υποστήριξη (Business Consulting) για την εγκατάσταση των κατάλληλων συστημάτων
• Την παρακολούθηση και τον έλεγχο μετάπτωσης δεδομένων σε νέα πληροφοριακά συστήματα (Data Migration)

  Σήμερα, που η εξέλιξη της πληροφορικής καλπάζει και το πεδίο των εφαρμογών της συνεχώς διευρύνεται και εξειδικεύεται, η τεχνογνωσία της Act Services έχει για εσάς πρόσθετη αξία, σε όποιο στάδιο οργάνωσης και ανάπτυξης και αν βρίσκεστε.

ΠΟΛ.:1179/13

24/07/2013

Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα  πληροφοριών, της γλώσσας στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες...

Περισσότερα

Δ13/ΦΜΑΠ/1175983/ΕΞ2012/12-12-12

24/07/2013

Αυθαίρετα ακίνητα, που υπήχθησαν στις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.

Περισσότερα