Οι υπηρεσίες της Πειραιώς Act Services, τις οποίες μπορείτε να αξιοποιήσετε είτε συνολικά είτε μεμονωμένα, καλύπτουν καίριους τομείς της εσωτερικής σας λειτουργίας και περιλαμβάνουν:


• Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης
• Φορολογικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
• Λογιστικές Υπηρεσίες
• Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
• Υπηρεσίες Μηχανογράφησης
• Υπηρεσίες ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
• Πρόσβαση σε αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ κ.λπ.)

Η Πειραιώς Act Services διαθέτει υψηλού επιπέδου συνεργάτες με γνώση, μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και σύγχρονη αντίληψη εργασίας, που αναβαθμίζουν το ανθρώπινο δυναμικό σας, μεταφέροντας τεχνογνωσία και εμπειρία από σύγχρονες μεγάλες επιχειρήσεις και Ομίλους.

Μια αποδοτική συνεργασία

Η συνεργασία με την Πειραιώς Act Services εξασφαλίζει στην επιχείρησή σας παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, ποικιλία γνώσεων και εμπειριών, χαμηλό κόστος και διαρκή επαφή με τα κέντρα των εξελίξεων και των αποφάσεων σε κάθε επιχειρηματικό τομέα. Έτσι, επιτυγχάνει για λογαριασμό σας πολλαπλά, μετρήσιμα και ορατά οφέλη.

ΠΟΛ.:1179/13

24/07/2013

Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα  πληροφοριών, της γλώσσας στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες...

Περισσότερα

Δ13/ΦΜΑΠ/1175983/ΕΞ2012/12-12-12

24/07/2013

Αυθαίρετα ακίνητα, που υπήχθησαν στις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.

Περισσότερα