Όλες οι επιχειρήσεις διαθέτουν Λογιστήριο. ΌμΟι υπηρεσίες της Πειραιώς Act Services, τις οποίες μπορείτε να αξιοποιήσετε είτε συνολικά είτε μεμονωμένα, καλύπτουν καίριους τομείς της εσωτερικής σας λειτουργίας και περιλαμβάνουν...

Περισσότερα

Οι υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης είναι σήμερα προνόμιο μόνο των μεγάλων εταιρειών. Ο σημαντικός ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή στις μεσαίες και μικρότερες επιχειρήσεις...

Περισσότερα

Όλες οι επιχειρήσεις διαθέτουν Λογιστήριο. Όμως οι σύγχρονες απαιτήσεις έχουν προ πολλού ξεπεράσει την παραδοσιακή λειτουργία του...

Περισσότερα

ΠΟΛ.:1179/13

24/07/2013

Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα  πληροφοριών, της γλώσσας στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες...

Περισσότερα

Δ13/ΦΜΑΠ/1175983/ΕΞ2012/12-12-12

24/07/2013

Αυθαίρετα ακίνητα, που υπήχθησαν στις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.

Περισσότερα